Kerken en veel christelijke organisaties zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat heeft voordelen, want wie deze organisaties een gift geeft, mag dat bedrag bijvoorbeeld aftrekken van de inkomstenbelasting.
 

- Algemene ANBI informatie
- Beleidsplan 2016 – 2021
- Resultatenoverzicht kerk 2018
- Diaconie ANBI informatie
- Resultatenoverzicht diaconie 2018