Kerken en veel christelijke organisaties zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat heeft voordelen, want wie deze organisaties een gift geeft, mag dat bedrag bijvoorbeeld aftrekken van de inkomstenbelasting.
 

- Algemene ANBI informatie
- Beleidsplan 2016 – 2021
- Financieel overzicht kerk 2017
- Diaconie ANBI informatie
- Financieel overzicht diaconie 2017