Het leren in de kerk krijgt ook gezicht in de catechese. Leren betekent over en weer communiceren over het geloof, in een ruimte in de kerk of in de huiskamer. Naast de predikanten zijn er vrijwilligers die als catecheet ingeschakeld kunnen worden.