zondag, 11 december, 2016

Voor wie het ziet. Het licht van Gods koninkrijk breekt door. We zien de lelie bloeien en water, dat leven geeft, midden tussen de stenen in de woestijn.