zondag, 4 december, 2016

Voor de schikking ligt een schelp met water als zichtbaar teken van de doop. Hij werd ook gebruikt om te dopen. Het is een symbool voor wedergeboorte, omkeer en bezinning.

Het nieuwe begin.

De tijd gaat dringen, daarom de bijl voor de stronk.