Tijdens de diensten worden de liederen en andere onderdelen van de dienst in de kerkzaal op een groot scherm  geprojecteerd. Hierdoor kunnen teksten en lezingen eenvoudig worden meegelezen en meegezongen.
 

De leden van het zogenaamde 'beam-team' verzorgen bij toerbeurt het samenstellen van de PowerPoint presentatie op basis van de door de predikant aangeleverde liturgie. Daarnaast bedienen zij de beamer tijdens de dienst. 

Voor hen die de tekst moeilijk kunnen lezen, bestaat de mogelijkheid de tekst op een andere manier te ontvangen (geprint of per mail). 

 

Meer informatie en aanmelden bij de contactpersoon