Back to Top

Geloof en behoud van de Schepping

Op dinsdag 19 maart in Embert Messelink te gast en De Tabernakel, directeur van 'A Rocha' Nederland. A Rocha (Portugees voor 'De Rots') is een internationaal netwerk van mensen die vanuit het christelijk geloof opkomen voor de duurzaamheid en bescherming van de aarde. Hij zal ons meenemen in hun visie op deze actuele problematiek. Aanvang 20.00 uur in De Tabernakel. Graag opgave voor deze avond bij ds. Bert Heslinga. Op zondag 24 maart zal Embert spreken in de ochtenddienst in De Tabernakel.

Afscheid van ambtsdragers

In de morgendienst van zondag 13 januari is afscheid genomen van de afgetreden pastoraal medewerkers Anja van der Beek en Riny Lieftink, van ouderling Mariëtte de Putter en van diaken Willy Stevens. Met welgemeende, hartelijke dankwoorden van ds. Bert Heslinga en onder applaus van de gemeente, werden zij feestelijk in de bloemetjes gezet.
Van de niet aanwezige, aftredende ouderling-kerkrentmeester Ron Eggink zal in de Grote Kerkenraad van a.s. maandag afscheid worden genomen.

 

Intekenlijst High Tea

Op woensdagmiddag 23 januari 2018 wordt in De Rank (van 14.30 tot 16.30)  een “High Tea” georganiseerd voor iedereen die zin heeft in een gezellige middag, en zich eens lekker wil laten verwennen. Diverse soorten thee worden u aangeboden, en allerlei lekkere hapjes staan op de tafels, ook geschikt voor personen met diabetes. Een werkgroepje van enkele enthousiaste gemeenteleden uit beide kerken organiseert deze activiteit. Dus: vóór gemeenteleden door gemeenteleden!

Adventproject Kinderdienst (2)

Ook deze week zijn de kinderen weer druk bezig geweest om een leuk cadeautje te maken voor het Moldavië adventsproject. Het thema van het adventsproject is lichtdragers van God en met deze actie zetten we ons in voor de kinderen van Moldavië. Voor de adventsperiode begon hebben veel gemeenteleden een ster gekocht, deze ster heeft een waarde van 5 cadeautje die mede door de kinderen in de kinderdienst gemaakt worden. Het doel was om met deze opbrengst voor 55 kinderen hun rugzakje te vullen met schoolspullen, dit is ruimschoots gelukt!