De Zondagsbrief (ZB) is in 1995 ontstaan ter vervanging van de afkondigingen aan het begin van iedere dienst. Al die afkondigingen hadden een direct verband met de dienst van die zondag of vormden een korte herinnering voor een geplande activiteit in de week daarop. Vaak bleken veel afkondigingen het ene oor in, het andere uit te zijn gegaan.

Om te voorkomen dat de ZB meer dan 4 pagina’s groot wordt, heeft de kerkenraad indertijd besloten dat de zondagsbrief in principe bestemd is voor:

- Pastorale mededelingen
- Zaken die te maken hebben met de kerkdienst van de betreffende zondag (collecten, wie doen er dienst, waar gaan de bloemen naar toe enz.)
- Zaken die te maken hebben met komende activiteiten in de eigen gemeente en, indien de ruimte dit toelaat, komende activiteiten binnen de Hervormde Kerk voor zover die onze gemeente raken
- De kerkelijke agenda voor de komende week en opmerkingen over de diensten van de zondag daarop.

Allerlei mededelingen van diverse instanties horen in Kerkklank en niet in de zondagsbrief. Alleen in de rubriek ‘agenda’ kan binnen de ruimte van één regel herinnerd worden aan een bijeenkomst, ook die van diverse christelijke verenigingen.

De redactie kan, bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek, aangeleverde stukjes inkorten of niet plaatsen.

De redactie, die bij toerbeurt maandelijks de ZB samenstelt, bestaat uit de volgende leden:

Tallien Bos, tel. 0578-575802
Jan Piet Huijssoon, tel. 06-25017317
Magda Kramer, tel. 06-13600324 
Bas Treffers, tel. 06-20511858
Ger van Diepen, tel. 06-10818954
Kopij voor de ZB uiterlijk vrijdag 16.00 uur mailen aan zondagsbrief@detabernakel.nl