Zondag 17 juli
Op a.s. zondag 17 juli is het thema van de dienst : ’Gods verbond met alles wat leeft’.
Op deze zondag is er aandacht voor de Schepping dichtbij. We laten de vele foto’s zien van iedereen die de natuur van dichtbij heeft bekeken en gefotografeerd.
Ook mag Noah Nathanaël Berger het teken van de doop ontvangen.

 

Van de Taakgroep Beheer
Al geruime tijd leefde de wens om de banken in de kerk geheel te vervangen door stoelen. De afgelopen (corona)periode hebben we ons gered met de stoelen die we hadden, maar dat waren er niet genoeg en de verschillende modellen en kleuren vielen ook niet bij iedereen in de smaak.
Daarom is de Taakgroep Beheer er bijzonder mee ingenomen dat zij 140 kerkstoelen heeft kunnen overnemen van het Leger des Heils. Deze stoelen zijn gebruikt in hun kerkzaal en werden door hen gratis aangeboden. De stoelen zijn koppelbaar, zodat ze voldoen aan de wettelijke eisen, maar we hebben wel de mogelijkheid om flexibel om te gaan met het indelen van de ruimte. Daarnaast is het voordeel dat we weer de gewenste eenheid in de kerkzaal krijgen.
Wij hebben alvast 2 stoelen meegenomen en gekoppeld in de hal van de kerk gezet, dus komende zondag kunt u ze alvast zien en, indien gewenst, uitproberen.
Wij vertrouwen erop dat wij met deze aanschaf als Taakgroep, mede gezien de gunstige voorwaarden, een goed besluit hebben genomen.
Uw Taakgroep Beheer

 

Om alvast te noteren:

Op zondag 18 september is onze startzondag. In en om de Tabernakel zullen we op een creatieve manier het begin van het nieuwe kerkewerk-seizoen vieren.

Op 7 oktober is het Tabernakel-spektakel.

Een hartelijke groet,
Ds Bert Heslinga