Beste gemeenteleden en belangstellenden. De komende weken bereiden we ons voor op het Pinksterfeest: de gave van de Heilige Geest.
Op zondag 15 mei gaat de dienst over hét kenmerk van de gemeente van Jezus Christus: Liefde.
Op zondag 22 mei staat een Anders Vieren Dienst gepland. Omdat er geen avond meer beschikbaar is om dat samen voor te bereiden doe ik een oproep via de mail om mee te denken:
Thema is ‘Verlies de moed niet’ n.a.v. onderstaand Bijbelgedeelte.
Graag ontvang ik reacties, ideeën, suggesties n.a.v. het thema en het Bijbelgedeelte. Ook suggesties voor liederen zijn welkom, al is nu nog niet duidelijk welke muzikale medewerking er zal zijn naast het orgel.

Een hartelijke groet,
ds. Bert Heslinga
06 46458207
ds@bertheslinga.nl

Johannes 14

23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 
26 
Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 
29 
Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.