Taakgroep Gemeenteopbouw

Vorming en toerusting

Dit jaar het thema van de startzondag  ‘Goede buren’.
Welke plek neemt de kerk in als het gaat om de samenleving? Zijn we goede buren en kennen we de mensen die naast ons wonen?
Hoe kunnen we ons dorp verrijken met wat we vieren en geloven? Niet heel het dorp hoeft bij de Protestantse kerk te komen, want we werken samen als kerken en het evangelie kent verschillende filialen. Maar ieder voor zich vragen we ons af wat de relevantie is van onze aanwezigheid in de wereld om ons heen. Kan de wereld zichtbaar worden in de kerk en kan het evangelie gehoor vinden in de samenleving?
Spannende vragen en een uitdaging voor ons in het komende seizoen. De gemeente is een oefenplaats om het geloof in de praktijk te brengen,  een oefenplek om goede buren te worden.
Daartoe is toerusting nodig. Alle kringen en avonden, catechese, vergaderingen kunnen ertoe bijdragen dat we leren om het geloof te communiceren met de wereld om ons heen.
In dit overzicht treft u/tref jij van alles aan. Noteer vast in de agenda wanneer welke bijeenkomst is. Of meldt u/meld je meteen aan.
Van harte een goed seizoen gewenst!
Ds. Bert Heslinga

Catechese

Kindercatechese gecombineerd met Avondmaalscatechese
Twee bijeenkomsten waarbij de 1e keer in het teken staat van de viering van het avondmaal op zondag 29 november.
De 2e bijeenkomst gaat over een ander thema rond geloof, Bijbel en kerk.
1e bijeenkomst maandagmiddag 9 november (over het Avondmaal)
2e bijeenkomst maandagmiddag 16 november
Aanvang 16.00 uur in De Tabernakel.
De kindercatechese is voor kinderen van groep 4 t/m groep 8.
Graag van tevoren aanmelding zodat duidelijk is wie we kunnen verwachten.
Voor vragen en overleg:
Ds. B. Heslinga

P.S. Ouders die het boekje van de avondmaalscatechese nog niet (of niet meer) hebben kunnen dit aanvragen via: bheslinga@hetnet.nl

Catechese 12/13 jaar
Voor deze groep is er een catechesegroep, waarschijnlijk aan het einde van de middag.
Mogelijk werken we dit jaar met het materiaal van Youth Alpha. De exacte tijd bepalen we op de startavond: dinsdag 22 september 19.00 uur in De Rank. Tot dan.

Catechese 14-16 jaar
Voor deze leeftijd is er ook weer catechese.
De indeling doen we op de startavond op 22 september 19.00 uur in De Rank.
Vervolgens is er zo mogelijk een groep een avond die bij jou past.
Dus noteer: dinsdag 22 september 19.00 uur in De Rank. Welkom!

Catechese 16 jaar en ouder
Kom op 22 september naar De Rank om 19.30 uur en we kijken wanneer en hoe er een groep geformeerd kan worden.
Frequentie en thema’s bespreken we nog.
Tot 22 september!
Vragen?  Bel of mail  06 46458207  bheslinga@hetnet.nl

Jeugdwerk

Geloof en Gezinskoffer
In dit seizoen zullen we starten met een koffer vol materiaal voor de geloofsopvoe-ding.
Kinderbijbels, gedichtenboekjes, gebeden en tips  om met verschillende leeftijden in het gezin bezig te zijn met het verhaal van God. Deze koffer reist van gezin naar gezin. Lijkt het je als gezin leuk de koffer te ontvangen, stuur dan een berichtje naar:
Paula van Drie  rpvdrie@upcmail.nl  of 
Gerri Achterbergh g.achterberghstegeman@kpnmail.nl

Jeugdkerk 12-16
Waar draait het om in het christelijk geloof? Waarom zou je geloven? Lastige vragen, die hardop gesteld mogen worden. In de jeugdkerk vinden we het van belang om juist deze vragen te kunnen stellen en samen met leiding en andere leeftijdsgenoten te zoeken naar de antwoorden. De kerkdiensten bieden niet zoveel mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Je wilt soms ook gewoon met andere jongeren samen zijn. Bij de jeugdkerk is alle middelbare schooljeugd welkom. De activiteit wordt gezamenlijk georganiseerd en vindt dit hele seizoen plaats in ’t Vooronder. Dit jaar rondom het thema Nooitgedacht. Jezus zocht juist die mensen op waarvan je het niet zou verwachten, de zieke, de anders-gelovige. Ook wij gaan dat dit jaar doen!
Contact: Carla Keizer ckeizerhagen@hotmail.nl - 575691

Examenkandidaten
Komend seizoen willen we graag ook weer aandacht besteden aan de eindexamenkandidaten. Doe je dit jaar eindexamen of ken je iemand die eindexamen doet, laat het weten, zodat we niemand vergeten! Mail naar Gerri Achterbergh - g.achterberghstegeman@kpnmail.nl

20+ netwerk
Met een aantal 20+ers studenten en net afgestudeerden hebben we maandelijks een gespreksavond, waarbij we gezellig met elkaar eten en aan de hand van film/muziek in gesprek met elkaar gaan. Afgelopen seizoen zijn we ook een weekend naar een klooster geweest. Interesse? Informeer bij Femkje Volkers – femkjevolkers@me.com

Belijdenisgroep De Tabernakel
Waarom zou je niet een keer de stap zetten om voor je geloof uit te komen en dat te vieren in de kerk? In deze groep bereiden we ons daarop voor.
We richten ons op de dienst van Pinksteren.
Natuurlijk is het niet verplicht belijdenis te doen – ook als je gewoon samen met anderen wilt nadenken over de wezenlijke zaken van geloof, kerk en leven ben je welkom. Leeftijdsgrenzen zijn er niet.
Opgave en informatie:
ds. B. Heslinga  06 46458207 E-mail:  bheslinga@hetnet.nl

Bijbel- en gesprekskringen

Gemeente Groei Groepen
Zie elders op de site

Gespreksgroep 2015-2016
Van harte welkom iedereen die mee wil denken en praten over geloven, en de betekenis daarvan voor het hier en nu.  In het komende winterseizoen willen we verder gaan met het boekje “De Tien Beloften”, van Anselm Grün. Anselm Grün  (geboren in 1945), benedictijner monnik en veelgelezen schrijver op spiritueel gebied, ziet de Tien Geboden als richtinggevers voor de mens in een steeds complexer wordende wereld. De tien geboden werden vroeger (vanwege de afwezigheid van microfoons) hard bulderend voorgelezen. Ze overdonderden mensen en maakten ze vaak bang.
Maar in het boek dat we deze winter samen gebruiken krijgen we een ander beeld van de Tien geboden.  Grün beschrijft deze geboden eerst in hun oorspronkelijke context om vervolgens concrete toepassingen te geven voor ons huidige leven. De geboden als wegwijzers.  In begrijpelijke taal geschreven en voorzien van duidelijke voorbeelden is dit boek inspirerend voor een groot (gelovig) publiek.
Daarnaast is de geloofs-mening van iedere deelnemer van de groep belangrijk. Van harte welkom als u deze winter mee wilt lezen, denken en praten.  We komen samen bij een van de deelnemers thuis, maar het is geen verplichting om je huis beschikbaar te stellen. Gewoon meedoen is ook goed.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 1 oktober, bij Ad en Mariëtte de Putter, Berkenoord 19, ’s middags om 13:30 uur. De volgende bijeenkomsten worden vanaf 29 oktober in principe gehouden op de laatste donderdag van de maand.
De gespreksgroep wordt geleid door Da. Janny Eldering-Schenkel (tel 617575).
U kunt zich vooraf aanmelden bij:
Ad de Putter (telefoon: 572289, E-mail: ad.mariette@deputters.nl).

Ouderenmiddagen
Elke tweede donderdag van de maand, behalve de zomermaanden komen wij om 14.00 uur in De Rank bij elkaar. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor de pauze is er een opening met een meditatie door één van de drie predikanten. Na de pauze is er altijd iets bijzonders te zien, te horen en te beleven.
Mogen wij u dit seizoen verwachten op:
Donderdag 10 september, 8 oktober, 12 november en 17 december (Kerstfeest).
U bent allen van harte welkom!
Voor vragen kunt u bellen met:
Janny Mensink tel 0578-571386
Hennie van Asselt tel 0578-572150
Doortje Hallebeek tel 0578-574554

Thema avonden

Leeskring
Nu al voor het tweede jaar bespreken we een paar keer per jaar een boek.
De eerste keer dat we dit seizoen bijeen komen is op donderdag 12 nov. om 19.45 bij de Fam. Baak om het boek "Weerwater"van Renate Dorrestijn te bespreken.
Wie mee wil doen ( er zijn op dit moment zo'n 5 mensen ), melde zich aan.
We gaan ervan uit dat het boek zelf aangeschaft en gelezen is.
De 12e nov. plannen we ook weer een nieuwe bijeenkomst en een nieuw te lezen boek.
Voor meer informatie ds. C.E. Lavooij,
tel. 842460, e-mail: ds.lavooij@gmail.com

Matthäus Passion
Op donderdagavond 17 maart zal Ds. G.J. Krol uit Geldermalsen een avond verzorgen, waarin hij ons inzicht verschaffen wil in de achtergronden en de compositie van de Matthäus-Passion van J.S. Bach. Velen kennen de "Matthäus", hebben hem al vele malen gehoord, maar we hopen met deze avond dat we dat nog beter en intenser kunnen doen.
Aan de hand van een aantal fragmenten uit de Passie hoopt hij ons dieper in te leiden in de rijkdom die Bach ons heeft gegeven in zijn muzikale vertolking van het lijdensverhaal.
Aanvang 20.00 in de Dorpskerk!
Allen welkom.

Film
Film is een uniek medium, waarin een boodschap op een bijzondere wijze kan worden overgebracht. Dit seizoen willen we een tweetal films laten zien en bespreken die de aandacht waard zijn. De eerste filmavond is op maandag 16 november om 19.30 in De Tabernakel.
De 2e filmavond is op maandag 8 februari 2016 in De Tabernakel.
De titels van de films worden nog bekend gemaakt.
Aanmelden voor deze avonden mag alvast bij ds. C.E. Lavooij en ds. B. Heslinga.

Kerk op schoot
We gaan dit jaar weer verder met kerk op schoot. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor jonge kinderen, de kinderen van 0 tot en met 5 jaar en hun ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s.
De ‘dienst’ duurt ongeveer 20 minuten en bestaat onder andere uit een bijbelverhaal en een aantal liedjes. Na afloop is er koffie, thee en limonade.
Voor wie: alle kinderen van 0 t/m 5 jaar en hun (groot)ouders, broertjes en zusjes.
Eerste keer van het seizoen: zondag 8 november om 16.00 uur in de Dorpskerk.
De volgende keren zullen worden aangekondigd in de zondagsbrief, Kerkklank en op Facebook.

Geloofsopvoeding ‘Stapsgewijs’
Dit jaar is er één avond voor (ouders van kinderen) van 0-4, 5-12 en 12-16 jaar.
Deze avond is op 18 februari 2016.
We starten dan gezamenlijk, waarna we per leeftijd (van de kinderen) in groepen uiteen gaan.
Dus één avond over geloofsopvoeding, waar de gezamenlijke predikanten aan meewer-ken.
Aanmelden mag nu vast. Een nadere uitnodiging volgt.

Lichter Leven
Lichter Leven gaat weer beginnen!
Ook Lichter Leven gaat een nieuw kerkelijk seizoen in, het vierde alweer!
We nodigen je van harte uit om ook dit jaar weer mee te doen, te denken, te ervaren, te ontmoeten en te vieren.
Onze ontmoetingen staan dit jaar in het teken van het thema Relatie(s): in welke relatie staan wij tot elkaar, de wereld en tot God? Wat heeft mijn geloof met mijn relatie(s) te maken? Hoe zien we elkaar en hoe wil ik gezien worden?
Wat mag je verwachten?
- ruimte en rust voor gesprek en ontmoeting met oude bekenden of juist met nieuwe gezichten,
- gezamenlijk genieten van een heerlijke maaltijd,
- tijd voor geloofsverdieping d.m.v. verschillende creatieve en meditatieve vormen……
Wanneer?
De Lichter Leven bijeenkomsten vinden altijd plaats op een vrijdagavond van 18-21 uur in De Tabernakel, de eerste keer is vrijdag 2 oktober a.s. Dan zullen we ook een planning maken voor de overige avonden dit seizoen.
Wie?
Iedereen is van harte uitgenodigd: de enige voorwaarde is dat je een vrouw bent (sorry mannen!) en het boeiend en leuk vindt in gesprek te gaan over het geloof.
Ook gasten, zussen en vriendinnen zijn van harte welkom!
We zien uit naar je komst!
Voor meer informatie of aanmelding:
Daphne Mensink, 06-81480875, daphne@familiemensink.nl
Femkje Volkers, 06-44630988, femkjevolkers@me.com,

BBB: voor mannen met lef!
Een avond alleen voor vrouwen – dan ook iets voor mannen.
Mannen die met andere mannen willen nadenken over de zin van het leven, over stoere mannelijkheid en over geloof.
Waar de drie B’s voor staan blijft nog even geheim.
Er is een eerste avond om te ontdekken wat de juiste formule is en of er animo is.
Wie durft??
Kom op vrijdag 9 oktober naar Het Vooronder in De Tabernakel om 19.30 uur.
Wie zich alvast wil aanmelden en/of mee wil denken over dit initiatief: bel of mail.
Ds. Bert Heslinga, 06 46458207, bheslinga@hetnet.nl

En Verder......

Taizéreis  juli 2016
Een nieuwe poging om weer een reis naar Taizé te organiseren, met name voor jongeren vanaf 16 jaar. Het zou de eerste week van de vakantie van het VO kunnen zijn. Dus in de zomer van 2016. Zo mogelijk kunnen we het regelen samen met de kerk van Apeldoorn.
Wie weet nu al dat hij/zij belangstelling heeft? En wie wil mee denken/organiseren?
Reageer naar bheslinga@hetnet.nl

Basiskring over het geloof
Een oriëntatiecursus over het christelijk geloof voor mensen binnen en buiten de kerk. De grondbeginselen komen aan de orde en worden uitgelegd en gedeeld.
Over deze kring volgt nog nader nieuws.
Meer weten?  Mail  bheslinga@hetnet.nl

 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen