zondag, 11 december, 2022

3e Advent

Dat klinkt niet positief, ‘de hoer Rachab’. Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho’s samenleving. ’s Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt (Jozua 2). Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houdt. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt. Jozua lost die gelofte in. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt.

Symboliek:
Malusappeltjes en hulsbessen - de rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn.
Vleugeltjes van de es - Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven.