Paasgroetenactie

“Bezoek de gevangenen”, een van de zeven werken van barmhartigheid.
Het leven gaat verder en de wereld draait door, maar zonder mij. Dat is het gevoel van een gedetineerde die in zijn eenzame cel nooit bezoek krijgt.

Vanuit de PKN sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen. Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Wij delen hiertoe op 12 en 19 februari kaarten uit.  Het gaat hierbij om dubbele kaarten die worden verspreid onder de gevangen in Nederland.
Op de kaart voor de gedetineerde kunt u ter bemoediging een korte boodschap voor de gedetineerde zetten en op de aangehechte kaart plakt u alleen een postzegel zodat de gedetineerde deze kan versturen naar een dierbare.
Vervolgens levert u de kaart uiterlijk zondag 26 februari weer in, bij de dienstdoende diaken of de betreffende doos in de kerk. Wij sturen de kaarten vervolgens retour naar het dienstencentrum van de PKN, die voor de verdere verspreiding zal zorgdragen.
LET OP: zet wel uw naam, maar NIET uw adres op de kaart.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie en inspiratie voor de bemoediging is te vinden op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! - De gezamenlijke diaconieën.