Opladen voor het startweekend

Een rustige start van het startweekend
Een wandeling om al je zintuigen te gebruiken
Het maakt je stil en je beleeft de natuur

Zaterdag 16 september
15.00 bij De Tabernakel
We fietsen naar het stuk bos waar we gaan wandelen.

Graag voor 9 september opgeven bij Jacqueline Treffers 06-57332979 of
treffersjacqueline@gmail.com