Deze zondag zal Sophia van Dijk het teken van de doop ontvangen en Jan Smit zal ons begeleiden op het orgel. Ook zullen een paar liederen worden gedraaid via onze multimedia.
T
hema is: ‘Belangrijk zijn’. We lezen uit het evangelie van Lucas (9:43b-48) waar Jezus het ontvangen van een kind gelijkschakelt met het ontvangen van Hemzelf! Hoe moeten we dat zien?

Er is kinderdienst en oppas!

Voorganger: 
Ds. Bert Heslinga
Locatie: 
De Tabernakel
Datum en Tijd: 
zondag, 31 oktober, 2021 - 10:00
Soort dienst: 
Doopdienst