Autodienst: Dhr. Jan Beekman, tel. 0578-574422 of 06-44428892

Beamerdienst: Dhr. Henk Groeneveld, tel. 0578-570224, e-mail hw.groeneveld@hetnet.nl

Jeugdraad (secretaris): Mevr. Annemieke Ligt, e-mail  annemiekeligt@gmail.com

Kerkelijk Bureau: Mevr. Yolande Eggink-Passchier, tel. 0578-574503, e-mail ledenadministratie@detabernakel.nl

Kerkmeester (voor gebruik kerkruimten): Dhr. Jan Beekman, tel. 0578-574422 of 06-44428892, e-mail kerkmeester@detabernakel.nl

Kerkenraad (secretaris): Mevr. Hanneke Ligt-Frugte, tel. 0578-572965, e-mail secretaris@detabernakel.nl

Kerkradio: Dhr. Gijs Verkerk, tel. 0578-575166. e-mail gverkerk@hotmail.com

Kinderdienst: Mevr. Heidi Hardeman, tel. 0578-574630, e-mail g.hardeman@planet.nl

Oppasdienst: Mevr. Anke Jacobs-Dijkstra, tel. 0578-573918, e-mail wouterjacobs@hetnet.nl

PKN Classis Veluwe: Dhr. Gerrit Bok, scriba - website www.pknclassisveluwe.nl

Taakgroep Beheer (secretaris): Mevr. Wilma van Dronkelaar, tel. 055-44428892, e-mail kerkrentmeesters@detabernakel.nl  

Taakgroep Diaconie (secretaris): Mevr. Ger van Diepen, tel. 06-10818954, diaconietabernakel@gmail.com