Back to Top

Insectenhotel bij De Tabernakel

Bij De Tabernakel is er een insectenhotel geplaatst. Deze hebben we ontvangen van HartRaad (Heidi en Gerard Hardeman). Het insectenhotel is gebouwd door de deelnemers van HartRaad. Na overleg met de tuinploeg is dit idee ontstaan, de bedoeling is een bloemrijke omgeving in de cirkel te creëren zodat het hotel een goede bezetting krijgt. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor de schepping! Voor meer info over insectenhotels kun je contact opnemen met HartRaad.

Tabernakelnieuws nr. 48    10 juni 2021

Beste mensen rond de Tabernakel,
Op zondag 13 juni mogen er 60 mensen naar de kerk komen. Er is oppas en kinderdienst.
De muziek wordt verzorgd door dhr. Jan Smit op het orgel. Wilco Langevoort en Harry Bremer zingen de liederen. En we zullen samen in ieder geval ook een lied zingen, voorzichtig ingetogen.
Ook vieren we voor het eerst weer het Avondmaal, zorgvuldig georganiseerd door onze diakenen.

Pinkstertocht voor kinderen

De kinderen hebben voor de dienst van Pinksteren knutselwerkjes opgehaald en een aantal van hen hebben deze voor het raam gehangen en deze werkjes kun je met Pinksteren samen bekijken. Op deze kaart kun je de adressen weer terugvinden. Het adres aan de Oude Zwolseweg ligt halverwege Apeldoorn, dus ligt niet meer op de kaart.